Funkcjonalność umów handlowych służy do pełnego odwzorowania warunków współpracy w zakresie udzielonych/otrzymanych upustów, bonusów oraz budżetów. Mogą one funkcjonować zarówno dla dostawców jak i odbiorców, czyli obejmują pełen zakres działania przedsiębiorstwa.

 

 

Działanie umów dostosowywane jest do specyficznych warunków współpracy z kontrahentami.

Umowy handlowe umożliwiają między innymi:

*      Definiowanie wielu rodzajów upustów bieżących i określanie sposobów ich naliczania w zależności od kontrahenta i towaru

*      Naliczanie należności lub zobowiązań wynikających z bonusów retrospektywnych

*      Automatyczne wystawianie dokumentów na podstawie spełnienia określonych warunków umowy

*      Automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail ze szczegółową informacją o rozliczeniu kontrahenta

*      Określenie okresu obowiązywania umowy o e-Archiwum