logo else.jpg

Import wyciągów bankowych

Funkcjonalność „Import wyciągów bankowych” pozwala zastąpić ręczny proces wprowadzania wyciągów do systemu jego całkowitą automatyzacją. Wszystkie wyciągi bankowe mogą zostać zaimportowane do systemu. Dotyczy to wyciągów w formacie MT940 zarówno w PLN jak również w walucie. Automatyzacja tych czasochłonnych czynności ograniczona zostaje do uruchomienia przycisku [Z pliku] na formatce dokumentu Wyciąg Bankowy w module Finanse i wskazania miejsca położenia pliku wyciągu bankowego wygenerowanego przez bank.

ImportWB.jpg

Korzystanie z funkcjonalności „Import wyciągów bankowych” przynosi firmie natychmiastowe korzyści w postaci:

 

-         Szybkości rejestracji i przetwarzania danych, którymi w tym przypadku są jedne z najważniejszych informacji dotyczących kondycji finansowej firmy

-         Wiarygodność danych, czyli eliminacja wszelkich pomyłek i błędów wynikających z ręcznego wprowadzania wyciągów bankowych

-         Oszczędność czasu pracowników, którzy dzięki automatyzacji swojej pracy zyskają czas na wykonywanie nowych zadań